Radio Beograd 3: Programska šema - petak, 30. avg 2019

20:00
Najava programa
22:30
Stanislav Vinaver u srpskoj književnosti
23:35
Refleksije - Dragan Prole: Ničeovi trubaduri
00:20
Vokalni sat - Horske kompozicije Džona Tavenera
04:58
Odjava programa