Radio Beograd 2: Programska šema - sreda, 19. jun 2019

06:00
Vesti
07:55
Vesti i Na talasima Radio Beograda 2
09:00
Kontrapunkt
09:55
Vesti
10:00
Oko Balkana
10:55
Vesti i Na talasima Radio Beograda 2
11:55
Vesti
12:55
Vesti
13:55
Vesti i Na talasima Radio Beograda 2
14:55
Vesti
15:55
Vesti
16:55
Vesti
18:30
Vesti
18:32
Radio igra
19:00
Visine
19:55
Vesti
05:01
Najava programa
05:05
Od zlata jabuka