Noćne promenade

Muzika Ričarda Džounsa, Tomasa Adesa, Franca Šuberta, Atlija Ervarsona i trija Guano Padano

00.55 Ričard Džouns
Prva svita u de-molu
Treća svita u Be-duru
Izvodi Judit Peteri, čembalo


01.35 Tomas Ades
Klavirski kvintet
Izvode gudački kvartet Arditi i Tomas Ades, klavir


01.55 Guano Padano
Album Guano Padano 2


02.45 Atli Erevarson
Album Chicago Fire


03.40 Franc Šubert
Klavirski kvintet u A-duru Pastrmka
Izvode gudački kvartet Belčea i Tomas Ades, klavirom


04.20 Ričard Džouns
Peta svita za čembalo u ha-molu
Izvodi Judit Peteri, čembalo

broj komentara 0 pošalji komentar