Noćne promenade

Kompozicije Jozefa Mislivečeka, Maksa Bruha, Ernesta Bloha, Nikolasa Britela, Henrija Lazarova i dua Cat's Eyes

01.10 Jozef Misliveček
Trio za flautu, violinu i violončelo broj 1 u De-duru
Trio za flautu, violinu i violončelo broj 2 u Ge-duru
Trio za flautu, violinu i violončelo broj 3 u Ce-duru
Izvodi Akademija Farneze


01.45 Ernest Bloh
Jevrejska rapsodija Šelomo
Izvodi Londonski filharmonijski orkestar pod upravom Čarlsa Makerasa


02.10 Jozef Misliveček
Trio za flautu, violinu i violončelo broj 4 u A-duru
Trio za flautu, violinu i violončelo broj 5 u Ef-duru
Trio za flautu, violinu i violončelo broj 6 u Be-duru
Izvodi Akademija Farneze


02.40 Maks Bruh
Kancona opus 55
Adađo na keltske teme
Ave Marija opus 61
Izvodi Londonski filharmonijski orkestar pod upravom Čarlsa Makerasa


03.05 Henri Lazarov
Četvri gudački kvartet
Peti Gudački kvartet
Gudački kvintet za dve violine, dve viole i violončelo
Izvode: Gudački kvartet Stenford, Gudački kvartet Boromeo i Kamerno društvo Linkoln centra


04.10 Nikolas Britel
Muzika iz filma Mesečina Berija Dženkinsa (2016)


04.35 Cat's Eyes
Album Treasure House (2016)


 

broj komentara 0 pošalji komentar