Savremena srpska muzika – dela Svetislava Božića

Božić je diplomirao i magistrirao na Odseku za opštu muzičku pedagogiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Radomira Petrovića, a od 1980. godine radi na ovoj visokoškolskoj ustanovi.

Stvaralaštvo Svetislava Božića se zasniva na očuvanju i obnovi dva vitalna polja muzičke tradicije: duhovnog i svetovnog, pre svega u žanrovima horske i orkestarske muzike. Ishodište Božićeve duhovne i svetovne horske muzike koja dominira u njegovom stvaralaštvu, nalazimo u folkloru i Mokranjčevoj tradiciji. U Božićevom opusu se, pored horskih kompozicija, nalaze i vokalno-simfonijska, simfonijska, koncertantna, kamerna i solistička dela, koja su izvođena širom Evrope, u Sjedinjenim Američkim Državama i Rusiji. Svetislav Božić se bavi i teorijskim radom, posebno pitanjima vezanim za modalni sistem mišljenja. Po rečima samog autora, njegov umetnički kredo „zasniva se na ličnoj reviziji muzičke osećajnosti pravoslavlja".

Urednica emisije: Ivana Neimarević

broj komentara 0 pošalji komentar