Noćne promenade

Kompozicije Artura Futa, Bernarda Hermana i Luize Adolfe L Bo

01.10 Artur Fut
Gudački kvartet u E-duru broj 2 opus 32
Gudački kvartet u De-duru broj 3 opus 70
Izvodi kvartet Da Vinči


02.05 Luiza Adolfa L Bo
Sonatu za klavir opus 8
Osam preludijuma opus 12
Improvizata
Gavota
Balada
Izvodi Ana-Marija Markovina


02.45 Artur Fut
Klavirski kvintet u a-molu opus 38
Klavirski kvartet u ce-molu opus 33
Izvode kvartet Da Vinči i pijanista Džejms Barbagalo


03.35 Bernard Herman
Uspomene sa putovanja
Izvodi kvartet Lepe umetosti


04.00 Luiza Adolfa L Bo
Tri stara plesa
Nemački ples
Posmrtni marš
Klavirski komad opus 57
Barkarola
Večernji zvuci
Izvodi Ana-Marija Markovina


04.30 Artur Fut
Gudački kvartet u ge-molu broj 1 opus 4
Izvodi kvartet Da Vinčibroj komentara 0 pošalji komentar