Čitaj mi!

Antologija srpske muzike

Kamerna dela Petra Stojanovića: Druga sonata za violinu i klavir, Romansa za violinu i klavir i Klavirski kvintet u ce molu, opus 9

Petar Stojanović je rođen na današnji dan – 7. septembra 1877. godine u Budimpešti, u srpskom kraju Budima, gde je prve podsticaje za muziku dobio u još roditeljskom domu. Njegov otac Evgenije, pasionirani ljubitelj muzike, negovao je u svom domu kamerno muziciranje sa sinovima, a i sam kompozitor-amater napisao je nekoliko dela u romantičarskom duhu. Po završenoj gimnaziji Petar Stojanović je započeo studije violine na tadašnjem Narodnom konzervatorijumu u Budimpešti, u klasi Jenea Hubaja, a potom je 1904. specijalizirao na bečkom Konzervatorijumu, dobivši diplome za kompoziciju i violinu. Nastupajući kao koncertni violinista na solističkim resitalima, kao i u kamernim ansamblima u Beču, Stojanović je ubrzo stekao ugled kao izvođač, ali i kao kompozitor čija su se dela, osim u austrijskoj prestonici, rado izvodila u Budimpešti i Pragu. Posebno mesto na samom početku kompozitorske karijere ima njegov Prvi koncert za violinu i orkestar iz 1903. godine, da bi već Drugim violinskim koncertom u Ge duru, opus 11 Stojanović uspostavio svoj renome na evropskoj muzičkoj sceni.

Godine 1925. Stojanović dolazi u Beograd, gde radi kao solista i član kamernih ansambala, koncertmajstor Beogradske opere i član Beogradske filharmonije. U periodu od 1925. do 1937. godine bio je profesor u muzičkoj školi Stanković, da bi po osnivanju Muzičke akademije 1937, u ovoj instituciji radio kao profesor violine. Kao iskusni violinista, koji je za sobom već imao dugogodišnju koncertantnu i pedagošku karijeru, Stojanović je u Beogradu odgajio prvu generaciju violinista sa visokom stručnom spremom, istovremeno pišući i instruktivnu nastavnu literaturu.

Školovanje i dugogodišnji život u Budimpešti i Beču odredili su u velikoj meri Stojanovićev stilski izraz. Ono po čemu se njegov opus, koji broji oko 138 dela, razlikuje od drugih srpskih kompozitora koji su stvarali u istom periodu jesu pre svega oblici koje je negovao. Naime, u opusu ovog autora preovlađuje sonatna forma, posebno izražena u kamernim delima i instrumentalnim koncertima. Iako je komponovao opere, operete, baletsku muziku, kao i nekoliko solo pesama, Stojanović je prevenstveno kompozitor instrumentalnih dela u poznoromantičarskom duhu i ona zauzimaju centralno mesto u njegovom opusu.

Urednica Irina Maksimović Šašić

broj komentara 0 pošalji komentar