Romano Them

U večerašnjoj emisiji govorimo o islamskoj svetoj knjizi Kuranu, pre svega o surama ali i o ajetima. Sure se dele na mekanske i medinske, prema gradovima Meki i Medini, gde su iste objavljene.

Ove prve su lirskom poezijom nadahnute a druge su državničke. Najduža sura ima 286 stihova, a najkraća svega 3 stiha, odnosno ajeta. Pored toga svaka sura osim devete, počinje "Bismiljejem", tj. formulom kojom se slavi Bog.

Emisiju pripremili i vode Dragoljub Acković i Una Beriša. 
broj komentara 0 pošalji komentar
Romano Them Romano Them

Autor:
Romska redakcija

Emisija svakodnevno donosi najvažnije vesti iz zemlje i sveta na romskom i srpskom jeziku. Bavi se temama iz života Roma, prikazujući napore i mere koje se preduzimaju za emancipaciju i integraciju ove, najveće evropske manjinske zajednice. Prenosi aktuelnosti vezane za Rome i na specifičan način senzibiliše javnost za probleme ove populacije. [ detaljnije ]