Vinil - Kolika je u Prijedoru čaršija - Nikola Pantić

U današnjoj rubrici slušamo pesmu” Kolika je u Prijedoru čaršija” u izvođenju Nikole Pantića, pesmu snimljenu početkom 20. veka.