1001 Trag - Devojka viče sa visoka brda - Silvana Armenulić

Izabrali smo narodnu pesmu „Devojka viče sa visoka brdaˮ i Silvanu Armenulić. Pesma nas je inspirisala da „tragamoˮ o njenoj istorijskoj pozadini, dobu Sultana Selima Trećeg (1761 – 1808), jednoj uredbi o zabrani kretanja po mraku...