1001 Trag - Umorno je zlato moje - Predrag Gojković Cune

Danas „tragamoˮ za plevom u prošlosti, za načinima na koje se plevi pristupalo, te za običajima u vezi sa žitaricama i plevom. Na ovaj naš mali osvrt naslanja se pesma „Umorno je zlato mojeˮ izvedena glasom Predraga Gojkovića – Cuneta.