Pretponoćni trenuci - Posveta Luče mikrokozma - Petar Petrović Njegoš - Svetislav Vuković

Rubrika ”Pretponoćni trenuci” dočaraće vam najlepšu svetsku poeziju uz muziku.