Pretponoćni trenuci - Pesme Vislave Šimborske - Sonja Jauković

Rubrika ”Pretponoćni trenuci” dočaraće vam najlepšu svetsku poeziju uz muziku.