Јавне набавке 2008-2010.

Јавне набавке 2008-2010.

29.12.2010. Јавни позив за ЈНВВ РТС бр. Д-20/10 - Набавка добара - Резервни делови за музичке инструменте

Јавни позив

__________________________________________________________ 

27.12.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д-27/10- Набавка и испорука добара - Партија II - Слатко - слани део за новогодишњи пакетић за децу запослених у РТС-у.

Обавештење

_________________________________________________

27.12.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д-27/10- Набавка и испорука добара - Партија I - Играчке за новогодишњи пакетић за децу запослених у РТС-у.

Обавештење

_________________________________________________

27.12. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. у-11/10- Набавка услуга - Ревизија финансијских извештаја РТС за 2010. годину.

Обавештење

_________________________________________________

20.12. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д-19/10- Набавка добара - Угаљ за Дописништво II програма РБ у Нишу. 

Обавештење

_________________________________________________

20.12.2010. Обавештење о додели уговора за ЈНМВ д-27/10

Обавештење

_________________________________________________

20.12.2010. Обавештење о додели уговора за ЈНВВ Д-8/10

 Обавештење

_________________________________________________

17.12.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д-25/10 - Набавка добара - Меморијске картице.

Обавештење

_________________________________________________

17.12.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. у-9/10 - Набавка услуга - Хемијско чишћење и прање.

Обавештење

_________________________________________________

16.12.2010. Јавни позив за ЈНВВ РТС бр. Д-14/10 - Набавка добара - Моторни бензини и средњи дестилати, мазут и уља, мазива и течности за заштиту и хлађење мотора.

Јавни позив

__________________________________________________________ 

14.12.2010. Обавештење о продужењу рока за достављање понуда за ЈНВВ РТС бр. Д-13/10 - Набавка добара - Папир и папирна конфекција.

Обавештење

_________________________________________________

14.12.2010. Обавештење о обустави поступка  ЈНМВ   Д-11/10

Обавештење

_________________________________________________

09.12.2010. Обавештење о обустави поступка ЈНВВ Р-2/10

Обавештење

_________________________________________________

06.12.2010. Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ д-17/10

Обавештење

_________________________________________________

06.12.2010. Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ

Обавештење

____________________________________________________

1.12.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНВВ РТС бр. У 2/10

Обавештење

_________________________________________________________ 

1.12.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. Р-7/10

Обавештење

_________________________________________________________ 

30.11.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д-18/10

Обавештење

_________________________________________________________ 

29.11.2010. Обавештења о закљученом уговору за ЈНМВ бр. Д-15/10

Обавештење

_________________________________________________________ 

29.11.2010. Обавештења о закљученом уговору за ЈНМВ бр. Д-12/10

Обавештење

_________________________________________________________ 

16.11.2010. Обавештења о закљученом уговору за ЈНМВ бр. р-7/10

Обавештење

_________________________________________________________ 

10.11.2010. Обавештења о додели уговора у Другој фази рестриктвиног поступка, по Партији бр. 9 за ЈНВВ бр. Р-5/10

Обавештење

_________________________________________________________ 

10.11.2010. Обавештења о додели уговора у Другој фази рестриктвиног поступка, по Партији бр. 3 за ЈНВВ бр. Р-3/10

Обавештење

_________________________________________________________ 

10.11.2010. Обавештења о додели уговора у Другој фази рестриктвиног поступка, по Партији бр. 1 за ЈНВВ бр. Р-6/10

Обавештење

_________________________________________________________ 

10.11.2010. Јавни позив за ЈНВВ РТС бр. Д-13/10 - Набавка добара - Папир и папирна конфекција

Јавни позив

__________________________________________________________ 

Јавни позив за ЈНВВ РТС бр. У-3/10 - Набавка услуга -Подршка, одржавање и надоградња интегралног информационог система РТС

Обавештење

_________________________________________________________ 

Обавештење о закљученом Анексу трећем Уговора 0456/2006 за набавку добара - Моторни бензини и средњи дестилати, мазут и уља, мазива и течности за заштиту и хлађење мотора.

Обавештење

_________________________________________________________ 

21.10.2010.Обавештење о закљученом уговору у другој фази рестриктивног поступка за радове по Партији бр. 3 за ЈНВВ бр. Р-4/10   

Обавештење

__________________________________________________________ 

15.10.2010. Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности бр д-12/10
Предмет јавне набавке: Потрошни материјал по партији бр. 2 - Окови и шрафовска роба

Обавештење

__________________________________________________________ 

12.10.2010. Обавештење о закљученом уговору у II фази рестриктивног поступка за ЈНВВ бр. Д-12/10
Предмет јавне набавке: Набавка добара по Партији бр. 1 - Енергетски и телекомуникациони каблови и проводници

Обавештење

__________________________________________________________ 

7.10.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНВВ РТС бр Д-4/10 - Набавка и испорука добара - Тонери за потребе РТС.

Обавештење

__________________________________________________________ 

30.9.2010. Обавештење о обустави поступка за ЈНВВ бр. д-10/10, за набавку добара - Папир и папирна конфекција.

Обавештење

__________________________________________________________ 

17.09.2010. Обавештење о обустави поступка за ЈНМВ бр. д-20/10

Обавештење

__________________________________________________________ 

07.09.2010. Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр. р-4/10

Обавештење

__________________________________________________________ 

06.09.2010. Обавештење о обустави поступка ЈНМВ РТС бр. д-16/10, за набавку добара - Рефлектори Динолигхт.

Обавештење

__________________________________________________________ 

30.08.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. Д-9/10 - Додатна испорука и монтажа добара за објекат на Црвеном Чоту.

Обавештење

__________________________________________________________ 

30.08.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. р-6/10 - Извођење додатних радова на емисионој станици РТС Црвени Чот.

Обавештење

__________________________________________________________ 

20.08.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д - 14/10 - Набавка опреме - Камера БРЦ300.

Обавештење

__________________________________________________________ 

20.08.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д-10/10 - Набавка опреме - Радна станица HP XW 4600.

Обавештење

__________________________________________________________ 

20.08.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. у-7/10 - Набавка услуга - Одржавање и сервисирање биротехничке опреме у постгарантном року.

Обавештење

__________________________________________________________ 

11.08.2010. Јавни позив за достављање понуде за ЈНМВ бр. д-3/10, за набавку службене стилске одеће и обуће за потребе РТС-а. Рок за достављање понуда је 31.08.2010.  до 10 часова. Јавно отварање: 31.08.2010. у 11 часова у објекту РТС, улица Драгише Лапчевића бр 19-21, соба 239

Обавештење

__________________________________________________________ 

09.08.2010. Обавештење о обустави поступка по партији бр. 7 за ЈНВВ бр. Р-1/10

Обавештење

__________________________________________________________ 

09.08.2010. Обавештење о обустави за ЈНМВ бр. У-6/10

Обавештење

__________________________________________________________ 

05.08.2010. Јавни позив за подношење понуда за јавну набавку бр, д-13/10 за набавку потрошног материјала - Боје, лакови, лепкови и други материјал за потребе штампарије, сценске реализације и молерско фарбарске радове.
Рок за достављање понуде је 23.08.2010. до 10 часова.
Јавно отварање у 12,00 часова.

Јавни позив

__________________________________________________________ 

05.08.2010. Јавни позив за подношење понуда за јавну набавку бр, д-12/10 за набавку потрошног материјала - Метална галантерија и срафовска роба.
Рок за достављање понуде је 23.08.2010. до 10 часова.
Јавно отварање у 11,00 часова.

Јавни позив

__________________________________________________________

05.08.2010. Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр. р-5/10

Обавештење

__________________________________________________________ 

30.07.2010. Јавни позив за подношење понуда за јавну набавку.
Предмет јавне набавке: горива и мазива

Јавни позив

__________________________________________________________ 

29.07.2010. Обавештење о додели уговора за јавну набавку добара обликовану по партијама - за партију бр. 2 - бр. Д-7/10.

Обавештење

__________________________________________________________ 

29.07.2010. Јавни позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности бр. д-20/10 за резервне делове за музичке инструменте која је обликована по партијама.

Јавни позив

__________________________________________________________ 

26.07.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ бр. д-6/10. Врста поступка: јавна бавка мале вредности

Обавештење

__________________________________________________________ 

 20.07.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д-5/10 - Набавка добара -  Хард диск X 287А-Р5 ДСК ДРВ, 300 ГБ, 15К РПМ, 3Гб, САС Р5 за уградњу стораге нет Апп ФА С2020 са инсталацијама - 10 комада.

Обавештење

__________________________________________________________  

20.07.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. у-1/10 - Пружање услуга - Подршка у раду виртуализованог Дата центра.

Обавештење

__________________________________________________________    

20.07.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д-2/10 - Набавка и испорука добара - Партија 2 - ПВЦ материјали - Клирит за потребе РТС.

Обавештење 

__________________________________________________________   

20.07.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д-2/10 - Набавка и испорука добара - Партија 1 - ПВЦ материјали - Стиропор за потребе РТС.

Обавештење 

__________________________________________________________  

09.07.2010. Јавни позив за достављање понуда за ЈНМВ РТС бр. д-16/10 - набaвка и испорука добара - РЕФЛЕКТОРИ Dinolight.

Јавни позив

__________________________________________________________ 

09.07.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. р-1/10 - Набавка радова - Радови на замени нисконапонског развода, уградња компензације реактивне енергије и ревизији ТЦ 10/0,4 КВ у објекту РТС у Таковској 10.

 Обавештење

__________________________________________________________ 

09.07.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. р-2/10 - Набавка радова - Замена 2 пираленом пуњена трансформатора 1000 КВА , побољшање компензације реактивне енергије и ревизија ТЦ 10/0,4 КВ у објекту Продукциони центар ТВ Београд, Кошутњак, Кнеза Вишеслава бр. 88.

 Обавештење

__________________________________________________________ 

09.07.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. р-3/10 - Набавка радова - Припремни радови за предстојећу расхладну сезону на инсталацијама КГХ и сервисирање расхладних машина (чилера) РМ1, РМ2, РМ3 у објекту ПЕЦ ТВ Београд, Абердарева 1.

 Обавештење

__________________________________________________________ 

09.07.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ за набавку добара - Пластичне чаше

 Обавештење

__________________________________________________________ 

30.06.2010. Јавни позив за ЈНВВ РТС бр Д-9/10 - Набавка добара - Канцеларијски намештај за потребе РТС.

 Обавештење

__________________________________________________________ 

22.06.2010. Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ  РТС бр у-3/10 - Пружање услуга - Одржавање рачунарске мреже.

 Обавештење

__________________________________________________________

14.06.2010. Јавни позив за ЈНВВ РТС бр. У-2/10 - Набавка услуга -Шпедиција за потребе РТС

 Јавни позив

__________________________________________________________

11.06.2010. Обавештење о додели уговора у 2. фази рестриктивног поступка јавне набавке добара бр. Д-14/09 за Партију бр. 4

 Обавештење

________________________________________________________________

11.06.2010. Јавни позив за 1. фазу рестриктивног поступка јавне набавке добара бр. Д-3/10 за набавку рачунара

 Јавни позив

________________________________________________________________

10.06.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д-4/10 - Набавка добара - Панасоник плазма 85.

 Обавештење

________________________________________________________________

10.06.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНВВ РТС бр. Д-21/9 - Набавка и испорука добара - Стативи за ЕНГ камере, сет бежичних микрофона, динамички микрофони.

 Обавештење

________________________________________________________________ 

08.06.2010. Обавештење о закљученом уговору - II фаза рестриктивног поступка јавне набавка добара обликоване по партијама - редни број јавне набавке: Д-14/09

 Јавни позив

________________________________________________________________ 

07.06.2010. Јавни позив за  подношење понуде - радове на повезивању инсталација КГX независних расхладних система Poc (RHOSS) на централни систем КГX у објекту ПЕЦ ТВ Београд, РТС ЈНМВ бр. р-4/10

 Јавни позив

07.06.2010. Јавни позив за  подношење понуде - радове на реконструкцији цевне мреже, монтажи нових ФЦ апарата и повезивању просторија правне службе у објекту ПЕЦ ТВ Београд на централни расхладни систем, ЈНМВ бр. р-5/10

 Јавни позив

________________________________________________________________ 

19.05.2010. - Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара - тонери, јавна набавка велике вредности RTS бр д-4/10

 Јавни позив

________________________________________________________________ 

14.05.2010. -Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д-31/09 - Набавка добара - Набавка добара - АXОН - аналогно/дигитални конвертори за телетекст.

 Обавештење

________________________________________________________________ 

- 14.05.2010. -Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д-26/09 - Набавка добара - Плоча МЦБ за Сонy миксету МФС2000

 Обавештење

________________________________________________________________ 

- 12.05.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. у-4/10 - Набавка услуга - Осигурање од одговорности за професионалну штету.

 Обавештење

________________________________________________________________

- 11.05.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д-30/09 - Набавка добара - Дрвна грађа.

 Обавештење

________________________________________________________________

- 07.05.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д-24/09 - Набавка добара - ДВБ-С2 модулатор за мобилну сателитску станицу.

 Обавештење

________________________________________________________________

- 13. 04 .2010. ЈАВНИ ПОЗИВ за набавку добара - Папир и папирна конфекција за потребе РТС, јавна набавка РТС бр. Д-1/10.
- Позив је објављен у Службеном гласнику РС бр. 17 од 23.03.2010. године.

 Обавештење

________________________________________________________________

- 08. 04. 2010. Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности бр. д-27/09
- Предмет јавне набавке: IBM сервер за компјутерски систем IBM/JUTEL RadioMan у Радио Београду.

 Обавештење

________________________________________________________________

- 31. 03. 2010. ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање пријава у поступку јавне набавке мале вредности, РТС бр. д-2/10
- Предмет јавне набавке: Набавка добара - ПВЦ материјали.

 Јавни позив

________________________________________________________________

- 20. 03. 2010. ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање пријава у првој фази рестриктивног поступка за признавање квалификације за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању објеката РТС - обликован по партијама (ЈНВВ бр. Р-1/10)

 Јавни позив

________________________________________________________________

- 19. 03. 2010. ЈАВНИ ПОЗИВ за набавку добара, јавна набавка РТС бр. Д-21/9

Предмет набавке: Стативи за ЕНГ камере, бежични и динамички микрофони

 Јавни позив 

 ________________________________________________________________

- 16.02.2010. Обавештење о закљученом Уговору у поступку ЈНМВ РТС бр. Д-23/09
Предмет набавке: Резервни делови - пратећа опрема за рачунаре

 Обавештење
________________________________________________________________

- 12.02.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНВВ РТС бр. У-3/09
Предмет набавке: Услуга Путничког аутобуског транспорта

 Обавештење
________________________________________________________________

- 08.02.2010. Обавештење о закљученом уговору јавне набавке мале вредности бр. у-9/09
Предмет набавке: Актуарска процена резервисања за примања запослених за 2009 годину

  Обавештење
________________________________________________________________

- 04.02.2010. Обавештење о закљученом уговору јавне набавке мале вредности бр. Д-22/09
Предмет набавке: Декодери DVB-S

  Обавештење
________________________________________________________________

- 28.01.2010. Обавештење о закљученoм уговору бр. Д-19/09
Врста поступка: Jавна набавка у отвореном поступку обликована по  партијама

  Обавештење
________________________________________________________________

- 25.01.2010. Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности бр. R-8/09
Предмет јавне набавке: Извођење хидроизолатерских радова на објекту РТС

  Обавештење ________________________________________________________________    

- 22.01.2010. Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности бр. У-7/09
Предмет јавне набавке: Ревизија финансијских извештаја РТС за 2009.

  Обавештење ________________________________________________________________   

- 19.01.2010 Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци бр. У-5/09
Предмет јавне набавке: Осигурање имовине и запослених РДУ РТС

  Обавештење

________________________________________________________________ 

- 19.01.2010. Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНВВ бр. У-2/09
Предмет јавне набавке: Теретни транспорт

  Обавештење 

________________________________________________________________   

-14. 01. 2010. Обавештење о закљученом Уговору у поступку ЈНМВ РТС бр. д-1/09 - Предмет јавне набавке: Пнеуматици за возила

  Обавештење

________________________________________________________________  

-08. 01. 2010. Обавештење о закљученом Уговору у поступку јавне набавке у-8/09 - Предмет јавне набавке: Израда софтверске апликације са закупом опреме и оператера за потребе емисије "РТС ЛИЦИТАЦИЈА"

  Обавештење 

________________________________________________________________  

-08. 01. 2010. Обавештење о закљученом Уговору у поступку јавне набавке Д-14/09 - Предмет јавне набавке: Набавка добара по партији 3 - Осигурачи, склопке и контактори...

  Обавештење

- 31.12.2009. Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности бр. Д-25/09
Предмет јавне набавке: Новогодишњи пакетићи за децу запослених  у РДУ РТС

Обавештење  

 ________________________________________________________________

 - 21. 12. 2009. ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење понуде за испоруку услуга: Актуарска процена резервисања за примања запослених по МРС 19 на дан 31.12.2009. године...

 Јавни позив  

________________________________________________________________  

- 17. 12. 2009. ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење понуде за Финансијске - Банкарске услуге за период 2010-2012 године.

 Јавни позив 

 ________________________________________________________________

- 11.12.2009. Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци бр У-4/09
Предмет јавне набавке: Подршка, одржавање и надоградња интегралног информационог система РТС

Обавештење  

________________________________________________________________  

- 04. 12. 2009. ЈАВНИ ПОЗИВ за јавну набавку добара: Резервни делови за JVC камкордере и магнетоскопе

 Јавни позив 

________________________________________________________________  

- 01. 12. 2009. ЈАВНИ ПОЗИВ за извођење радова у објекту Радио Београда

 Јавни позив 

________________________________________________________________  

- 01. 12. 2009. ЈАВНИ ПОЗИВ за Резервне ауто делове

 Јавни позив 

________________________________________________________________  

- 03. 11. 2009. ЈАВНИ ПОЗИВ за Осигурање имовине и запослених у РДУ РТС

 Јавни позив 

________________________________________________________________  

- 28. 10. 2009. ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење понуде за испоруку услуге: Ревизија Финансијских извештаја РТС за 2009. годину

 Јавни позив 

________________________________________________________________  

- 21. 10. 2009. ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање  понуда у отвореном поступку: DVCPRO КАСЕТА

 Јавни позив

________________________________________________________________  

- 21. 10. 2009. ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање  понуда за набавку добара: ПНЕУМАТИЦИ ЗА ВОЗИЛА

 Јавни позив

________________________________________________________________  

- 21. 10. 2009. ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање  понуда у отвореном поступку за набавку услуга: ПУТНИЧКИ АУТОБУСКИ транспорт

 Јавни позив 

________________________________________________________________ 

- 23. 09. 2009. ЈАВНИ ПОЗИВ: Теретни транспорт за потребе РТС-а

 Јавни позив 

________________________________________________________________  

- 31. 08. 2009. ЈАВНИ ПОЗИВ за набавку и испоруку услуга: Подршка, одржавање и надоградња интегралног информационог система РТС.

 Јавни позив 

________________________________________________________________  

- 14. 10. 2008. ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање понуда у поступку јавне набавке добара велике вредности у отвореном поступку: FM ПРЕДАЈНИЦИ ЗА ЕМИСИОНИ ОБЈЕКАТ АВАЛА.

 Јавни позив ОКД образац

- 14. 10. 2008. PUBLIC INVITATION for submitting bids in an open procedure of the public purchase concerning high value goods, i.e.: FM TRANSMITTERS FOR SITE AVALA

 Tender OKD form

________________________________________________________________  

- 23. 06. 2008. ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку и доделу уговора о набавци ФЛУО РАСВЕТА - СТАТИВИ И ПРИБОР.
 Конкурс

- 23. 06. 2008. PUBLIC INVITATION for submission of bids in an open procedure for procurement and awarding a contract for procurement for FLUO LIGHTING - STANDS AND ACCESSORIES.
 Tender

________________________________________________________________  

- 23. 06. 2008. ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку и доделу уговора о набавци РАСВЕТНЕ ОПРЕМЕ - МОБИЛНА DAYLIGHT И QUARTZ РАСВЕТА.
 Конкурс

- 23. 06. 2008. PUBLIC INVITATION for submission of bids in an open procedure for procurement and awarding a contract for procurement for LIGHTING EQUIPMENT - MOBILE DAYLIGHT AND QUARTZ LIGHTING.
 Tender

________________________________________________________________ 

- 20. 06. 2008. ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање понуда у поступку јавне набавке добара велике вредности за ЕМИСИОНУ ОПРЕМУ ЗА АВАЛСКИ ТОРАЊ.
 Конкурс   ОКД Образац

- 20. 06. 2008. PUBLIC INVITATION for the submitting bids in an open procedure of the public purchase concerning high value goods by items, i.e TRANSMITTING EQUIPMENT FOR AVALA TOWER.
 Tender   OKD Form

________________________________________________________________

- 05. 06. 2008. ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку и доделу уговора о набавци РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ПАНАСОНИК DVCPRO УРЕЂАЈЕ.
 Конкурс

- 05. 06. 2008. PUBLIC INVITATION for the submission of bids in an open procedure for procurement and award of the procurement contract for SPARE PARTS FOR PANASONIC DVCPRO DEVICE.
 Tender