О јавним набавкама

Јавне набавке у РТС-у се спроводе сагласно Закону о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12).

 

______________________________________________________________________________

Позиви и сва обавезна и законом прописана документа објављују се на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и на Порталу Службена гласила РС и база прописа.

Контакт лица и рокови за достављање понуда за сваку појединачну набавку наводе се у јавним позивима.

За опште податке о јавним набавкама у РТС-у контакт телефон је 011/655-2843, email: tenderi@rts.rs

Корисни линкови:

Министарство финансија:
http://www.mfin.gov.rs/

Управа за јавне набавке:
http://www.ujn.gov.rs/

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки:
http://www.kjn.gov.rs/

број коментара 0 Пошаљи коментар