Јавне набавке у 2015. години

Јавне набавке у РТС-у се спроводе сагласно Закону о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12). Позиви и сва обавезна и законом прописана документа објављују се на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и на Порталу Службена гласила РС и база прописа. Контакт лица и рокови за достављање понуда за сваку појединачну набавку наводе се у јавним позивима. За опште податке о јавним набавкама у РТС-у контакт телефон је 011/655-2843, email: tenderi@rts.rs

 Јавне набавке по новом ЗЈН

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

  _____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

  _____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________  

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________  

________________________________________________________  

_______________________________________________________  

________________________________________________________  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________  

 _________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 _________________________________________________________

 _________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________
 

_________________________________________________________  

_________________________________________________________ 

 _________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

  _________________________________________________________

 _________________________________________________________

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________


_________________________________________________________

 

_________________________________________________________

____________________________________________________

 

_________________________________________________________

 ____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

 

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

број коментара 0 Пошаљи коментар