Јавне набавке мале вредности у 2016. години

Јавне набавке у РТС-у се спроводе сагласно Закону о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12). Позиви и сва обавезна и законом прописана документа објављују се на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и на Порталу Службена гласила РС и база прописа. Контакт лица и рокови за достављање понуда за сваку појединачну набавку наводе се у јавним позивима. За опште податке о јавним набавкама у РТС-у контакт телефон је 011/655-2843, email: tenderi@rts.rs

Јавне набавке по новом ЗЈН

______________________________________________________

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________ 

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________ 

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

 ______________________________________________________

______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________  

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________  

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

  _______________________________________________________

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 


_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________


_______________________________________________________  

 

 

број коментара 0 Пошаљи коментар