Јавне набавке у 2016. години

Јавне набавке у РТС-у се спроводе сагласно Закону о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12). Позиви и сва обавезна и законом прописана документа објављују се на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и на Порталу Службена гласила РС и база прописа. Контакт лица и рокови за достављање понуда за сваку појединачну набавку наводе се у јавним позивима. За опште податке о јавним набавкама у РТС-у контакт телефон је 011/655-2843, email: tenderi@rts.rs


Јавне набавке по новом ЗЈН

____________________________________________________  

____________________________________________________

____________________________________________________  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________      

_____________________________________________________      

 

број коментара 0 Пошаљи коментар