Televizijski pionir: Svetislav Sveta Vuković

Svetislav Sveta Vuković, novinar, spiker, voditelj, scenarista, tekstopisac, urednik Radija i Televizije Beograd, preminuo je 4. avgusta 2019. godine, u Beogradu.

Za spikera Radio Beograda postavljen je 1961. godine, a 1967. godine prelazi u Drugi program Radio Beograda. Januara 1975. godine postaje novinar-voditelj i scenarista emisije „Sunce, more, bit i hit", koja je zajedno sa emisijama "Minimaks", "Prijatelj zvezda" i "Dežurni studio" predstavljala prekretnicu u zabavnom radio-programu.

Zatim je bio voditelj emisije „Muzika, sport, muzika", sa kojom je kasnije prešao na Prvi program Radio Beograda. Zvanje urednik-voditelj dobija 1978. godine, a 1981. postaje urednik i voditelj emisije „Vreme sporta i razonode". Ističu se i dve serije autorskih emisija, najpre, „Asovi JU fudbala", a potom i „Jugoslovenske olimpijske legende".

Značajan je i njegov rad na televiziji. Početkom šezdesetih godina, godinu dana radio je kao voditelj emisija u okviru naučnog programa, a potom je , sedamdesetih godina usledio serijal o stvaraocima jugoslovenske zabavne muzike - "Čeznem da sam sa vama". Bili su to portreti Radoslava Graića, Vojkana Borisavljevića, Đela Jusića, Mojmira Sepea, Aleksandra Koraća i drugih. Bio je i koscenarista i voditelj serije. Poznati su i serijali"Sećaš li se onog sata", "Sabori u Srbiji" i "Čaša vode sa izvora".

Takođe, na televiziji je vodio ili prenosio koncerte klasične, zabavne i narodne muzike, emisije i direktne prenose značajnih državnih praznika i istorijskih datuma.

Počev od 1965. godine, napisao je oko hiljadu tekstova pesama zabavne, narodne i dečje muzike i sarađivao sa mnogim kompozitorima i izvođačima. Među najpoznatijim zabavnim pesmama se izdvajaju „Ljubav je samo reč", „Odiseja", „Kad bih znao da je sama".

div id="adoceanrsvdcfhklggd">