Скупштина усвојила више закона

Посланици Скупштине Србије усвојили су законе о рачуноводству и ревизији, чији је циљ подизање нивоа квалитета финансијског извештавања у Србији. Поред тога, усвојен је и Закон о контроли државне помоћи.

Законом о рачуноводству је прописано да је један од услова за добијање дозволе за рад да најмање једно лице буде стално запослено у правном лицу и да то лице, или сам предузетник, има професионално звање из области рачуноводства или ревизије стечено код чланице Међународне федерације рачуновођа.

Како је раније рекао министар финансија Синиша Мали, законом је прописано да регистар пружалаца рачуноводствених услуга почне са радом 1. јануара 2021. године, а правна лица, односно предузетници који пружају рачуноводствене услуге, у року од три године од дана ступања на снагу закона морају да ускладе своје пословање са његовим одредбама.

Правна лица, односно предузетници, издаваће фактуре, рачуне и рачуноводствене исправе искључиво у електронском облику, а е-фактуре биће обавезне од 1. јануара 2022. године.

Закон о ревизији прописује да је рок за усклађивање друштава за ревизију годину дана од дана ступања на снагу овог прописа, уз обавезу да обавесте надлежну комисију и комору о томе, при чему се не подноси нови захтев за издавање дозволе.

Нови закони ступају на снагу 1. јануара 2020. године.

Посланици су усвојили и Закон о контроли државне помоћи, чији је циљ јачање транспарентности приликом њене доделе, ефикаснија контрола и отклањање нејасноћа које су уочене у примени постојећих прописа.

Законом је прописано увођење регистра државне помоћи, а он подразумева и испуњење преузетих обавеза из Споразума о стабилизацији и придруживању, при чему ће Комисија стећи статус правног лица, располагаће сопственим буџетом и за свој рад одговараће Народној скупштини.

Комисија ће моћи да забрани доделу државне помоћи уколико оцени да је неусклађена, а моћи ће и да наложи повраћај већ додељених средстава.

Осим тога, комисија ће моћи и да казни корисника државне помоћи ако не буде поступао по њеном налогу.

број коментара 0 Пошаљи коментар