Шта се све подразумева под изборном кампањом, а шта ће бити забрањено

На седници Владе Србије утврђен је Предлога закона о изменама и допунама Закона о финансирању политичких активности, којим се на свеобухватнији начин дефинише шта се све подразумева под изборном кампањом. Утврђен Предлог закона о попису становништва, домаћинстава и станова 2021. године, као и Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавном дугу. Влада усвојила Национални програм за заштиту менталног здравља за период од 2019. до 2026. године.

Политичким субјектима уводи се забрана да користе средства буџета Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе којима кандидати на изборима и изборним листама, као јавни функционери, државни службеници, службеници у аутономној покрајини и јединици локалне самоуправе или непосредно изабрана лица, располажу за потребе обављања својих службених дужности, саопштила је Влада.

У спровођењу активности у оквиру изборне кампање, уводи се забрана да користе друге јавне ресурсе, укључујући службене просторије, возила, веб-сајтове и инвентар државних, покрајинских и локалних органа, јавних установа и јавних предузећа, осим оним јавним функционерима који користе јавне ресурсе ради заштите личне безбедности, уколико је таква употреба јавних ресурса уређена прописима из те области или одлуком служби које се старају о безбедности функционера. 

Политички субјект може да користи за изборну кампању просторије и услуге органа и организација органа јавне власти уколико су те просторије и услуге доступне под једнаким условима свим политичким субјектима, на основу јавно доступне одлуке тих органа и организација и под условом да они могу да обезбеде коришћење просторија и услуга током изборне кампање сваком политичком субјекту који је за то правовремено исказао интересовање.

Предложеним изменама предвиђено је ко може покренути поступак пред Агенцијом за борбу против корупције, поступак у којем се одлучује да ли постоји повреда закона у изборној кампањи, као и начин на који се покреће поступак.

Уводи се обавеза Агенције да по пријави која се односи на повреду овог закона у изборној кампањи одлучи у року од пет дана од дана пријема потврде да је политички субјект обавештен о пријави, као и прецизирање рока у ком је Агенција у обавези да донесе решење којим се утврђује да је или да није дошло до повреде овог закона у изборној кампањи.

Утврђен Предлог закона о попису становништва 

Влада Србије утврдила је Предлог закона о попису становништва, домаћинстава и станова 2021. године који представља најважнији статистички извор појединачних података о становништву једне државе.

Пописом ће бити утврђен укупан број становника, домаћинстава и станова у Републици Србији и њихов распоред по управним окрузима, градовима, општинама и насељеним местима.

Обезбедиће се поуздани подаци о виталним, етничким, економским, образовним, миграционим и другим обележјима становништва, који су неопходни за добијање прецизне слике тренутног стања, али и за пројекције будућих кретања.

Предвиђено је да овај попис буде последњи који се спроводи на традиционалан начин - непосредним појединачним пописивањем свих лица, домаћистава и станова, јер је реално очекивати да ће у наредном периоду бити створени услови за спровођење пописа на бази регистара. Наредни попис планиран је за 2021. годину, у складу са већ устаљеном десетогодишњом праксом, као и са нашим међународним обавезама. 

Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавном дугу

Влада Србије утврдила је Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавном дугу.

Изменама закона предвиђа се могућност да у будућности страна правна лица која обављају послове клиринга и салдирања могу обављати ове услуге и за домаће хартије од вредности, односно дражвне обвезнице под условима које ће уредити закон о тржишту капитала, а што ће довести до веће доступности хартија од вредности деноминованих у динарима страним инвеститорима, приближавање стандардима ЕУ, смањење трошкова финансирања, и бољу диверсификацију инвеститора у домаће хартије од вредности.

Измене закона предвиделе су и прецизније и ближе услове задуживања локалних самоуправа који ће довести до боље контроле задуживања јединица локалних самоуправа.

Предвиђена решења, такође, имају за циљ да отклоне уочене недостатке терминолошке природе и да, на тај начин, омогуће ефикаснију примену и прецизније тумачење важећег Закона о јавном дугу.

Национални програм за заштиту менталног здравља

Влада Србије усвојила је Национални програм за заштиту менталног здравља у Републици Србији за период 2019–2026. године.

Програмом је обухваћен рад служби менталног здравља које су дужне да пруже савремену, свеобухватну превенцију, лечење и рехабилитацију, као и адекватан социјални приступ, што подразумева да се све ове активности одвијају у средини у којој ове особе живе.

Усвајањем документа предвиђене су и кампање против стигматизације оболелих лица које ће организовано водити не само стручњаци за ментално здравље већ и корисници психијатријских услуга и све релевантне организације, попут школа, медија и цивилног сектора.

На седници је утврђен Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи између Републике Србије и Евроџаста као органа Европске уније за правосудну сарадњу у кривичним стварима са седиштем у Хагу.

Чланови Владе утврдили су Предлог закона о хидрографској делатности чији је циљ уређење правног оквира ове области који до данас није био успостављен. 

број коментара 2 Пошаљи коментар
(четвртак, 21. нов 2019, 21:01) - аноним [нерегистровани]

питам се

питам се само колико ће још људи остати до 2021. овде

(четвртак, 21. нов 2019, 17:45) - anonymous [нерегистровани]

To je, to ...

Isključivo " obećanja" . :)