Читај ми!

Посланици о Кодексу понашања, спречавању корупције и очувању наслеђа Хиландара

Посланици Скупштине Србије почињу седницу на чијем су дневном реду измене Кодекса понашања посланика, измене Закона о спречавању корупције, као и Предлог закона о очувању културног и историјског наслеђа манастира Хиландар.

Изменама закона о спречавању корупције боље је дефинисан појам корупције, а уводи се и обавеза да јавни функционери достављају податке о готовом новцу, драгоценостима, дигиталној имовини и покретним стварима вредности изнад 5.000 евра.

Измене Закона о спречавању корупције уносе новине и у казнене одредбе, тачније за прекршаје су повећани лимити запрећених казни са 50.000 на 100.000 динара.

Тај се закон мења како би се ускладио са препорукама Групе држава Савета Европе за борбу против корупције (GRECO).

Препоруке ГРЕКО-а су један од разлога због чега се мења и Кодекс понашања посланика, који је такође на дневном реду седнице.

Главна промена ће се односити на начин избора и овлашћења за рад Етичке комисије, која ће давати своје мишљење о томе да ли је кодекс прекршен и у којој мери.

Пред посланицима је и закон којим се уређују начини пружања помоћи у очувању културног и историјског наслеђа манастира Хиландар, који се налази на листи светске баштине Унеска.