Читај ми!

Посланици усвојили Закључке у вези са Извештајем Европске комисије о Србији

Посланици Скупштине Србије усвојили су закључак поводом представљања Извештаја Европске комисије о Србији за 2021. годину.

У документу, о ком су посланици данас расправљали, наводи се да скупштина констатује закључке и препоруке садржане у Извештају Европске комисије и поздравља позитивне оцене у погледу оствареног напретка у свим областима.

Народна скупштине истиче да Извештај препознаје напредак остварен у оквиру Кластера 1, а односи се на област владавине права, реформу правосуђа, слободу изражавања, медија и основна људска и мањинска права и борбу против корупције и организованог криминала.

Скупштина оцењује да је Извештај добра основа за државе чланице да дају сагласност за отварање Кластера 3 - Инклузивни раст и компетитивност и Кластера 4 - Зелена агенда и одржива повезаност, до краја године.

Наводи се и да парламент поздравља напоре Владе Србије и Министарства за европске интеграције и са посебном пажњом констатује све препоруке наведене у Извештају.

Пише и да скупштина остаје активно укључена у Међустраначки дијалог уз посредовање Европског парламента, а указује и на потребу даљег континуираног рада свих државних институција и органа на испуњавању препорука из Извештаја.