Читај ми!

"Војводинашуме" у борби за пошумљавање покрајине

Војводина је са мање од седам одсто површина под шумама подручје са најнижим степеном шумовитости у Европи, а како би се достигла оптимална пошумљеност у покрајини, почевши од ове, па све до 2030. године, требало би годишње пошумити око 17.000 хектара земљишта.

Укупна површина шума и шумског земљишта у Војводини износи око 185.000 хектара. "Војводинашуме" газдују са 130.000, док је у приватном власништву око 5.500 хектара.

"'Војводинашуме' одрживом производњом зарађује и инвестира преко милијарду динара у просту репродукцију, што значи одрживу производњу. То управо почиње са сечом када је шума прастара, када досегне свој животни век. Онда се сече то дрво и праве производи од тога. Око пет до шест хиљада људи има егзистенцију од тога, а с друге стране, незанемарљив је и еколошки аспект јер поново пошумљавамо“, напомиње Роланд Кокаи, генерални директор "Војводинашума".

Марко Маринковић, извршни директор за шумарство, екологију и развој ЈП "Војводинашуме", истиче да годишње обнове око 2.000 хектара шума.

"То значи да се на 2.000 хектара дрво искористи на један одржив начин и да се пошуми око милион садница на управо поменутих 2.000 хектара. Поред тога, постоје нове површине које ми оснивамо и то у просеку 100 до 150 хектара проширене репродукције, то значи нових шума за Војводину“, додаје Маринковић.

Значајна финансијска средства улажу се и у набавку нове механизације.

"Јавно предузеће 'Војводинашуме' улаже у најсавременију механизацију у шумарству и по неколико милиона евра годишње. Пре свега се гледа економски аспект на пољу хуманизације рада. Ова машина хорестер, мења петнаест секача. Што се тиче механизације на привлачењу дрвних асортимената такође ми имамо 18 форверда, 28 тракторских екипажа, а на пољу подизања и обнови шума на гајењу шума купују се најсавременије машине и механизација“, наводи Милан Сучевић, извршни директор за коришћење шума и механизацију ЈП "Војводинашуме".

У протеклих десетак година на подручју Баната храстом лужњаком засађено је негде око 1.500 хектара. За једну храстову шуму потребно је негде око 120 до 150 година до њене пуне зрелости.