Читај ми!

Државна матура се одлаже за 2023. годину

Комисија за праћење активности увођења државне матуре у образовни систем, коју је формирао министар просвете, науке и технолошког Бранко Ружић донела је одлуку да се временски интервал за припрему имплементације државне матуре продужи. Првобитно је било планирано да се државна матура одржи 2022.

Сагледавајући актуелну ситуацију и њен утицај на образовни систем, као и све досадашње предузете активности донета је одлука да се државна матура - односно завршни испит за ученике трогодишњих средњих стручних школа реализује школске 2022/23. године, а општа, уметничка и стручна матура школске 2023/24. године, наводи Министарство просвете.

Првобитно је било планирано да се државна матура одржи 2022. године, али с обзиром на то да представља велику промену у образовном систему Србије и захтева темељне припреме сваког сегмента реализације, а узимајући у обзир и специфичне услове одржавања наставе услед пандемије коронавируса, Комисија ће у континуитету и пажљиво пратити припрему сваку од фаза неопходних за увођење државне матуре, као и реализацију Пројекта ИПА2015 "Унапређење квалитета средњег образовања и васпитања путем увођења испита - Државна матура".

Један од фокуса ове Комисије биће услови за квалификацију кандидата на високошколске установе, јер одређени број њих није усвојио документа у којима се дефинишу критеријуми за упис на студије након положене државне матуре, саопштило је Министарство просвете.

У циљу увођења националног испита на крају средњег образовања, као и другим реформским корацима, Министарство просвете, науке и технолошког развоја наводи да има снажну подршку Европске уније.