Читај ми!

Наложена обустава производње у кинеској фабрици у Перлезу

Град Зрењанин је кинеској фабрици за рециклажу "Фејтјансује" наложио обуставу производње у погону у Перлезу.

Рад погона забранила је надлежна Инспекција за заштиту животне средине у Зрењанину, у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине, наводи се у саопштењу објављеном на сајту Града Зрењанина.

"Инспектор је у редовној годишњој контроли утврдио да је произвођач поступио супротно уговору, и није спровео све инвестиције из области смањења утицаја на животну средину. То је изазвало одређено одступање појединих параметара емисије недозвољених материја", истиче се у саопштењу.

Инвеститору су наложене мере да производњу усклади са локалним еколошким прописима и уговорним обавезама, а до отклањања недостатака, наложена је обустава производње.

"Инспекција је навела да се кинеском инвеститору привремено забрањује обављање технолошког процеса ектрузије и гранулисања млевене пластике, као и рад уређаја за пречишћавање отпадних гасова из постројења за третман отпадне пластике", напомиње се у саопштењу. 

Забрана се примењује до достављања резултата испитивања који доказују да нема штетног утицаја на животну средину, односно док се не испита ефикасност постројења – уређаја за смањење емисије. 

"Град Зрењанин очекује да кинески инвеститор, као одговорна компанија, спроведе наложене мере. Зрењанин развија своју привреду, али је здравље грађана Зрењанина приоритет локалне самоуправе", наводи се у саопштењу.