Читај ми!

"Рециклажом до вожње" – награда за Крагујевчане који разврставају свој отпад

Идеја је да се за правилно одлагање отпада грађани Крагујевца награде финансијским средствима на картици за градски превоз и мобилну телефонију.

Постављањем пет машина за прикупљање стаклене амбалаже, ПЕТ пластике, лименки и тетрапак амбалаже, у Крагујевцу је званично започета реализација пројекта „Рециклажом до вожње".

У питању је јединствена иницијатива реализована у сарадњи ЈКП Шумадија Крагујевац, оператера амбалажног отпада Секопак и компанија Кока-Кола ХБЦ, Апатинске пиваре и Тетра Пака. Пројекат огромног потенцијала за имплементацију и у другим локалним заједницама, системом награђивања мотивише грађане да учествују у процесу примарне селекције отпада.

Захваљујући пројекту „Рециклажом до вожње", грађани Крагујевца биће у прилици да за активно учешће у правилном одлагању амбалажног отпада буду награђени средствима која могу употребити за коришћење услуга јавног превоза у граду и мобилне телефоније. Примарни циљ свакако је ефикасније сакупљање амбалажног отпада, подизање нивоа свести и едукација грађана о значају заштите природе и рециклаже.

Идеја да се за правилно одлагање отпада грађани Крагујевца награде финансијским средствима на картици за градски превоз и мобилну телефонију, првобитно је потекла из ЈКП Шумадија Крагујевац, које је својевремено инсталирало једну машину за сакупљање пластичних и стаклених флаша и лименки.

„Град Крагујевац који жели статус ‘зеленог града’ у потпуности је свестан значаја ефикасног система управљања отпадом и важности пројеката који се баве питањима рециклаже. Градоначелник Никола Дашић и читав његов тим желе да промене еколошку слику града Крагујевца реализацијом бројних пројеката. У наредном периоду приоритет нам је решавање бројних проблема попут квалитета ваздуха, заштите природе и пречишћавање отпадних вода", изјавио је Стефан Никезић, члан Градског већа за унапређење и заштиту животне средине.

Дугогодишња успешна сарадња ЈКП Шумадија Крагујевац и компаније Секопак у управљању амбалажним отпадом и едукацији грађана о рециклажи крунисана је пројектом „Рециклажом до вожње".

„Грађани Крагујевца ће поред ПЕТ пластике, АЛ лименки и стаклене амбалаже уз помоћ нових машина моћи да рециклирају и тетрапак амбалажу. Како би подржали грађане Крагујевца, Секопак је у партнерству са својим оснивачима који су препознали значај пројекта, компанијама Кока-Кола ХБЦ Србија, Апатинска пивара и Тетра Пак, обезбедио још пет додатних машина распоређених на прометним локацијама по граду: испред Месне заједнице Станово, Медицинске школе ‘Сестре Нинковић’, као и испред пијаца ‘Аеродром’, ‘Бубањ’ и ‘Бресница’, изјавила је генерална директорка Секопака Виолета Белановић Кокир.

ЈКП Шумадија Крагујевац је током 2020. године у циљу унапређења и развоја својих услуга поставило први рецикломат – паметну машину за прикупљање и сортирање амбалажног отпада који има могућност препознавања различитих типова отпада, његово прихватање и складиштење, вредновање и упис новчаног износа предате амбалаже у персонализоване и неперсонализоване еКГ картице.

Компанија Глобалтел д.о.о., као један од спонзора, препознала је позитивне ефекте оваквог начина сакупљања и разврставања амбалажног отпада, па је житељима Крагујевца омогућен и додатан мобилни интернет за повезивање еКГ картице и Глобалтел мобилног броја. Грађани Крагујевца су показали велико интересовање за ову врсту одлагања амбалажног отпада, па се надамо да ћемо их, постављањем још пет оваквих машина, додатно мотивисати да на правилан начин врше примарну селекцију и разврставање амбалажног отпада. Такође, велику захвалност дугујемо и компанијама Кока-Кола ХБЦ Србија, Апатинска пивара и Тетра Пак што су препознале значај пилот-пројекта и одлучиле да улажу у његов развој", истакао је Немања Димитријевић, директор ЈКП Шумадија Крагујевац.

Одржива амбалажа и ефикасно управљање амбалажним отпадом већ дуги низ година главне су теме компаније Кока-Кола ХБЦ Србија.

„Непрестано преиспитујемо свој утицај на природу, али и могућности за унапређење пословних процеса како бисмо обезбедили одрживу будућност компаније, али и заједнице у којој живимо и радимо. Улажемо финансијска средства, интернационално знање и вишегодишње искуство како бисмо подржали различите иницијативе са циљем унапређења постојећег система за прикупљање амбалажног отпада. Управо смо тако препознали и пројекат ‘Рециклажом до вожње’ као мали, али значајан корак ка ефикаснијем систему за руковођењем отпадом. Посебно бих овом приликом желео да се захвалим грађанима Крагујевца који су протекле године, користећи ову машину, показали личну одговорност и својим понашањем постали, надам се, инспирација и другим градовима широм Србије", поручио је Светослав Атанасов, генерални директор компаније Кока-Кола ХБЦ Србија.

Интересовање грађана да све активније учествују у пројектима који се тичу заштите животне средине охрабрује, јер говори у прилог да је свест о значају одговорнијег односа према природи и ресурсима значајно виша. Истовремено, уз подршку институција и привреде и иновативне пројекте попут „Рециклажом до вожње", подизање стандарда у области животне средине све је видљивије, а приближавање ЕУ све извесније.