Читај ми!

Субвенције мајкама за куповину прве некретнине, шта нова уредба конкретно значи

Влада Србије је прошле недеље усвојила нову уредбу о додели субвенција мајкама за куповину прве некретнине, којом ће овај процес бити знатно олакшан и убрзан. Јелена Лалатовић, секретар Министарства за бригу о породици и демографију, рекла је за РТС да су новом уредбом предвиђени рокови за одлучивање који претходном уредбом нису били јасно дефинисани, али не само то.

Усвојена је нова уредба о додели субвенција мајкама за куповину прве некретнине, којом ће тај процес бити олакшан и убрзан.

Јелена Лалатовић, секретар Министарства за бригу о породици и демографију, рекла је, гостујући у Београдској хроници РТС-а, да су новом уредбом која је усвојена прошле недеље предвиђени рокови за одлучивање који претходном уредбом нису били јасно дефинисани.

Мајке подносе захтев јединицама локалне самоуправе и сада је извесније да ће, најкасније у року од 30 дана, захтев са документацијом бити достављен комисији која је надлежна за одлучивање о захтеву, објаснила је Лалатовићева и додала:

"Комисија је везана роком од 30 дана да донесе одлуку о признању или непризнању права – сада је то прецизније регулисано." 

Према њеним речима, извеснији је моменат када ће мајке добити одговор.

Примедбе мајки 

Примедбе које су имале мајке када је почела да се примењује Уредба биле су да им је тражен предуговор, а не уговор, да су решења споро стизала, да су на исплату новца чекале још по два месеца. 

"Претходна уредба је предвиђала да се одлучује о захтеву уз који се доставља предуговор о купопродаји непокретности, а то је значило да су оне капарисале, односно пронашле стан, али да нису завршиле правни посао, да није било пренето право својине и да нису постале власнице станова", указала је Лалатовићева.

Главни проблем се јавио из тог разлога што мајке у моменту када су аплицирале, нису имале у поседу стан, нису власнице стана, а у моменту када је достављен захтев комисији, комисија када је радила проверу у оквиру Републичког геодетског завода – оне су постале власнице стана и нису испуњавале један од основних услова а то је да не поседују непокретност на своје име, објаснила је Лалатовићева.

Завршен процес, одбијен захтев

Према њеним речима, мајке чији је захтев одбијен имају право да у року од 30 дана, од дана ступања на снагу ове уредбе, поново поднесу захтев и комисија ће донети одлуку.

Куповина стана у изградњи

Претходна уредба је предвиђала да продавац мора бити уписани власник непокретности, у катастру непокретности мора да има право својине, као и да сама непокретност не буде оптерећена теретима, подвукла је Лалатовићева.

Сада је, даље наводи, предвиђено да је за станове у изградњи довољно да подносилац захтева достави доказ да је продавац предбележио право својине у катастру непокретности, што значи да станови у изградњи могу да се продају и без добијања употребне дозволе, рекла је она.

Куповина стана на кредит

Лалатовићева истиче да је куповина стана на кредит била могућа и претходном уредбом.

Неопходно је да се у уговору о купопродаји јасно дефинише износ средстава који се финансира из кредита, износ средстава који се финансира из субвенције државе да не би долазило до тога да стамбени кредит покрије целокупну купопродајну цену, јер је идеја уредбе учешће у куповини, да држава помогне мајкама, објаснила је она.

Потребна документација

Лалатовићева каже да је нова уредба набројала који су докази неопходни да би се могло одлучити о захтеву, јер је непотпуна документација пролонгирала одлучивање.

Нова уредба је таксативно набројала све доказе који су неопходни да се доставе. Први услов је да је мајка добила дете након 1. јануара 2022. године, да први пут стиче у својину стан или кућу, да није имала власништво над станом или кућом на територији Србије, да њен брачни или ванбрачни партнер не поседује стан или кућу, не поседује на основу заједничке имовине, имовине која је стечена током трајања брака, да продавац буде уписани власник непокретности.

Такође је важно да сама непокретност није оптерећена теретима, субвенцијом се додељују средства за изградњу куће – да је у том моменту битно да је земљиште на коме је предвиђена градња укњижено на подносиоца захтева.

Могу да конкуришу мајке које су власнице земљишта, али не могу мајке које поседују стан или кућу, напоменула је Лалатовићева.

Од чега зависи износ субвенције

Лалатовићева указује на то да је максимални износ субвенције 20.000 евра и одређује се према вредности непокретности која се стиче.

Вредност непокретности се одређује према купопродајној цени која је у уговору или предуговору, а износ субвенције је 20 одсто од купопродајне цене.

У ситуацији када се дају средства за изградњу куће или стана, тада се процењује према вредности радова, а вредност радова је исказана према предрачуну.

Новац се добија пре исплате целокупне купопродајне цене, неопходно је да мајка приликом куповине не исплати целокупну цену него купопродајну цену у оном делу који финансира из сопствених средстава, а да држава учествује у остатку купопродајне цене, каже она.

Када се призна право, мајка доставља решење о признању права јавном бележнику.

Интересовање за субвенције

Лалатовићева каже да је од почетка примене претходне уредбе стигло 415 захтева, одобрено је 112 захтева и држава је за ту намену одвојила 1.250.000 евра.

Позвала је мајке које испуњавају услове да поднесу захтев и да се распитају о свим условима.