Читај ми!

Којим предузетницима је одобрен репрограм пореског дуга

Сви који су се прошле године определили за петомесечно одлагање плаћања пореза и доприноса, добили су од Пореске управе обавештење да отплата почиње 10. фебруара, уз поделу дуга на 24 рате. Са порезом на добит и на приходе од самосталних делатности, у прошлој години тражено је укупно одлагање пореских обавеза од 130 милијарди динара.

Око 148.000 предузећа и оних који самостално обављају делатност, у свом сандучету на порталу Порске управе добили су обавештења са детаљним планом отплате. Иако је само за порезе и доприносе тражено одлагање плаћања 115 милијарди динара, у репрограм је ушао мањи износ.

Помоћник директора Пореске управе Саша Дулић каже да је репрограмирано око 78 милијарди динара дуга, разлика која се јавља је у томе што је одређени број пореских обвезника своје обавезе измирио у целости или делимично, а један мањи број пореских обвезника је испао због непоштовања одредаба из уредбе.

Најчешћи разлог је отпуштање радника, а један број фирми је због затварања изгубио шансу за репрограм дуга.

Они који ће га враћати на рате кажу да неће бити лако плаћати текуће и обавезе доспеле из прошле године.

"Добили смо и добар наговештај од председника да држава и даље има намеру да помаже привреди, не онолико издашно као прошле године, али, опет значајно, посебно у оним областима у којима је дошло до великог пада прихода или немогућности рада", наглашава председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић.

Према Уредби рата отплате пореског дуга не може бити мања од хиљаду динара, због тога је у неким случајевима рок отплате и краћи од 24 рате.

"Сви они који не буду своје обавезе измиривали тачно на време, њихов дуг ће доспети у целости и они ће у складу са законом бити третирани кроз редовну и принудну наплату", указује Саша Дулић.

Средином године, када стигну коначне пријаве пореза на добит, почеће и отплата тог пореза, надлежни процењују да је реч о износу од око 17 милијарди динара.