Читај ми!

Референтна каматна стопа остаје иста

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од један одсто, имајући у виду да се ефекти претходно донетих мера монетарне и фискалне политике могу очекивати и у наредном периоду, као и да је најављен трећи пакет мера помоћи привреди и грађанима, наводи се на сајту НБС.

То, како се наводи, значи да ће мере монетарне и фискалне политике наставити повољно да делују на услове финансирања привреде и грађана и раст њиховог расположивог дохотка.

Извршни одбор је истакао да су резултати домаће привреде од почетка године повољни и у условима глобално погоршане епидемијске ситуације и пооштрених здравствених мера, на шта указују расположиви месечни показатељи активности, спољне трговине и тржишта рада.

Посебно се истиче раст производње у прерађивачкој индустрији, којем су допринели активирање нових производних капацитета захваљујући инвестицијама из претходног периода, предузете мере монетарне и фискалне политике, као и постепени опоравак екстерне тражње.

Поред пољопривреде, прерађивачка индустрија води даљи раст нашег извоза, који је остао географски и производно распрострањен као резултат снажног прилива страних директних инвестиција у Србију у претходним годинама, претежно у разменљиве секторе.

Промет у трговини на мало од маја прошле године бележи позитивне трендове, а са успешним наставком спровођења процеса вакцинације, опоравак се очекује и у осталим услужним секторима, који су још увек у великој мери погођени актуелном пандемијом. То би већ у наредним месецима требало да резултира достизањем преткризног нивоа бруто домаћег производа, а затим наставком његовог убрзаног раста, чему ће допринети и нови најављен пакет мера економске помоћи.

Народна банка Србије наставља да осму годину заредом, и у условима пандемије, испуњава свој основни циљ – обезбеђење ниске и стабилне инфлације.

У складу са очекивањима Народне банке Србије, инфлација се у марту вратила у границе циља и износила је 1,8 одсто међугодишње. Исто толико је износила и базна инфлација, која се није мењала у односу на фебруар.

Извршни одбор очекује да ће инфлација и у наредном периоду бити ниска и стабилна, у оквиру доње половине циљаног распона.

Важан фактор ниске и стабилне инфлације била je и остала обезбеђена релативна стабилност девизног курса, као и усидреност инфлационих очекивања финансијског сектора и привреде, која потврђују кредибилитет монетарне политике.

Извршни одбор је имао у виду да су стање глобалне економије и изгледи за њен раст и даље под утицајем пандемије, али да охрабрује чињеница да се пројекције ревидирају навише.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 13. маја 2021.