Градња бране "Сврачково" велики грађевински подухват

Са првим лепим данима, у Ариљу су настављени радови на изградњи бране "Сврачково", будућег вештачког језера и акумулације на Рзаву, која ће водом снабдевати већи део Западне Србије. Радови за које је ове године Влада Србије обезбедила 480 милиона динара, почели су 2012. године. Завршетак Акумулације се очекује за три године.

На Рзаву, осам километара узводно од Ариља, у "срцу" будуће бране, по завршетку четири тунела, највећег опточног тунела темељног испуста, водозахватног и енергетског тунела, радовима на водозахватној кули и шахтном преливу, настављена је градња акумулације "Сврачково".

"Радимо бетонске радове на опточном тунелу, шахтном преливу, водозахватној кули до коте 390, како би смо безбедно омогућили скретање реке низводно и обезбеђивање услова за даљу градњу", објашњава Славица Аврамовић, руководилац службе инвестиција ЈП "Рзав".

Наставак и брзина радова на захтевној и због терена специфичној брани, умногоме зависе од санације леве обале реке.

"Терен је доста сложене геолошке структуре тако да низводни део има доста великих радова на стабилизацији косина", каже Слободан Митић, технички директор пројекта.

По завршетку санације, како се очекује, крајем ове или почетком наредне године, уследиће измештање Рзава.

"Најбитније за ову годину да завршимо ову водозахватну кулу, објекат који се налази у самој акумулацији, други објекат чакног прелива и, оно што је најважније, пробаћемо да решимо сву стабилизацију леве обале, урадимо слапиште, тиме коначно скренемо реку и почнемо да насипамо брану", наводи Зоран Бараћ, директор ЈП "Рзав".

Рзав ће бити измештен и скренут у такозвани опточни тунел изграђен кроз планину. У сувом кориту реке, уследиће изградња бране, будућег 9 километара дугачког и, на појединим местима, до 600 метара широког језера, запремине 27 милиона кубика воде.

Осим за водоснабдевање, брана "Сврачково" којом ће бити замењен, деценијама привремени захват регионалног система, намењена је и за спречавање поплава, оплемењивање малих вода током сушног периода и производњу електричне енергије.