Omaž Nikoli Kusovcu u Galeriji RTS-a

U Galeriji RTS-a predstavljena je reprezentativna monografija odabranih eseja Nikole Kusovca koju prati i izložba dela iz zbirke likovnih radova RTS-a. Osim štamapnog izdanja knjige tekstova jednog od najpoznatijih likovnih kritičara naše zemlje, u izdanju galerije "Radionica duše" izašla je i elektronska monografija i DVD posvećeni Nikoli Kusovcu. Izložbu radova u Galeriji RTS-a odabrao je Kusovac, a posetioci će moći da je vide sve do 4. oktobra.

O delu i ličnosti Nikole Kusovca govorili su: Nikola Mirkov, predsednik Saveta za likovno stvaralaštvo RTS-a, Đorđe Kadijević, reditelj i istoričar umetnosti, Momčilo Moša Todorović, izdavač i priređivač monografije i Aleksandar Saša Gajović, državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja koje je finansijski pomoglo izdanje.

Veličina doprinosa kulturnog poslenika Nikole Kusovca likovnoj, duhovnoj, sveukupno kulturnoj baštini Srbije je velika.

Istoriju umetnosti je oblikovao u profesiju i potom je šarmantno približio najširem građanstvu, a posao kustosa u Srbiji sinonim je za njegovo ime.

Kusovac je i jedan od najvećih poznavalaca i istraživača duše srpskog slikarstva ovog i prošlog veka, onaj čije kritičko mišljenje, stav i reč, umetnici sa strahopoštovanjem iščekuju i danas. 

Nikola Kusovac je diplomirao 1961. godine na katedri za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Od 1963. godine je kustos u Narodnom muzeju u Beogradu kao stručnjak za srpsko slikarstvo XVIII i XIX veka. Pored stručnog i naučnog rada, u prvom redu vezanog za umetnost Srba posle Velike seobe 1690. godine, aktivno se bavio i likovnom kritikom.

Objavio je preko 2.000 radova. Autor ili koautor je više od osamsto izložbi, priređenih u Beogradu, širom Srbije, Jugoslavije i u inostranstvu. Vodio je na stotine uspelih humanitarnih aukcija i održao oko hiljadu predavanja. Dobitnik je velikog broja nagrada i priznanja.

broj komentara 0 pošalji komentar
div id="adoceanrsvdcfhklggd">