Čitaj mi!

Mali: Srbija spremna za primenu Zakona o poreklu imovine

Poslanici Skupštine Srbije razmatrali predlog zakona o izmena i dopunama Zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu, koji je podnela Vlada, kao i više predloga zakona o međunarodnim sporazumima.

Ministar finansija Siniša Mali rekao je da je Srbija spremna za primenu Zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu i najavio da će se prvi na udaru usvojenih rešenja naći ona lica kod kojih je najveća nesrazmera između zakonitih prihoda i rashoda.

Mali je podsetio da primena tog zakona počinje 12. marta, ocenjujući da će se njime povećati efikasnost borbe protiv korupcije i sprečiti mogućnosti poreske utaje i nelegalnog sticanja imovine.

Kada je reč o izmenama o kojima poslanici danas raspravljaju, Mali je objasnio da se radi o promeni izraza.

Predložena je, kaže, izmena izraza "nezakonito stečena imovina" u "imovina na koju se utvrđuje poseban porez", kako se ovaj izraz ne bi poistovećivao sa izrazom „imovina proistekla iz krivičnog dela".

Predloženo je i dodavanje izraza "izdaci za privatne potrebe fizičkog lica", koji je definisan kao izdaci koje je fizičko lice imalo za privatne potrebe, a radi utvrđivanja porekla prihoda koje je steklo fizičko lice, a nije ih potrošilo na sticanje imovine.

Ministar je ukazao da se zakon odnosi na sva lica koja poseduju imovinu koja se ne može opravdati njihovim zakonitim prihodima, kao i da predviđa mogućnost ispitivanja celokupne imovine fizičkih lica, naročito nepokretnosti, udela u pravnom licu, motornih vozila, plovnih objekata i vazduhoplova, štednih uloga i gotovog novca, kao i drugih imovinskih prava.

Kako je istakao, zakon se odnosi na sve građane, čime se, kaže, isključuje svaka eventualna selektivnost u njihovoj primeni.

Predviđeno je, prema rečima ministra, osnivanje posebne organizacione jedinice Poreske uprave za obavljanje poslova određenih Zakonom.

On je dodao da će jedinice Poreske uprave utvrđivati uvećanje imovine fizičkih lica na osnovu podataka kojima raspolaže i podataka koje prikupi od drugih organa i organizacija, pravnih ili fizičkih lica.

Kaže da je okviru Poreske uprave formiran Sektor za poreklo imovine, koji će se baviti tim poslovima, a koji za početak broji oko 20 inspektora.

Kako kaže, sistematizacijom je planirano da ih bude 60. "Ovi inspektori trenutno prolaze i dodatne stručne obuke, u čemu imamo pomoć i podršku Međunarodnog monetarnog fonda. Kao što vidite, potpuno smo spremni za primenu ovog zakona", rekao je Mali.

Mali: Zakoni važni za energetski sektor i energetsku efikasnost

Ministar Mali je predstavio i dva zakonska predloga, koja su važna za energetski sektor i za povećanje energetske efikasnosti.

Jednim se, kako je preneo poslanicima, predviđa davanje državne garancije za izgradnju najsavremenijeg sistema za prenos električne energije, a drugim se omogućava izvođenje radova na povećanju energetske efikanosti zgrade VMA u Beogradu.

Govoreći o Predlogu zakona o davanju garancije Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, a po zaduženju Akcionarskog društva "Elektromreža Srbije", Mali je rekao da se garancija daje na iznos od 40 milona evra, a na ime obaveza iz Sporazuma o zajmu za sprovođenje Regionalnog programa za energetsku efikasnost u prenosnom sistemu.

Regionalni program za energetsku efikasnost u prenosnom sistemu osnovan je, kaže, radi obezbeđenja nacionalne energetske bezbednosti zemlje i zamene dotrajale mreže nižeg naponskog nivoa, sistemom većeg kapaciteta i višeg naponskog nivoa.

"Projekat ima ogroman nacionalni i regionalni značaj, jer će omogućiti trans-nacionalni prenos energije na velikim rastojanjima uz minimalne gubitke, spajajući tržišta istočne i zapadne Evrope i garantujući sigurno i stabilno snabdevanje domaćih potrošača dovoljnim količinama kvalitetne električne energije", rekao je Mali.

Dodaje da se realizacijom projekta otvara mogućnost da elektroenergetski sistem Srbije iskoristi svoj geografski položaj i potencijal, odnosno da u bližoj budućnosti preuzme ulogu regionalnog lidera u oblasti elektroenergetike.

Mali: VMA zahteva obnovu 

Kada je reč o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između Srbije i Nemačke razvojne banke za projekat "Energetska efikasnost u zgradama javne namene i obnovljivi izvori energije u sektoru daljinskog grejanja - Ozelenjavanje javnog sektora".

"Vrednost sporazuma je 50 miliona evra, a novac će biti iskorišćeni za unapređenje sistema energetske efikanosti zgrade VMA u Beogradu", poručio je ministar. 

Kako kaže, VMA odstupa od savremenih standarda energetske efikasnosti, i posle skoro četiri decenije rada, zgrada, tehničke instalacije i distributivni sistemi zahtevaju obnovu, odnosno treba izvršiti njihovo poboljšanje i određene građevinske intervencije kako bi se omogućila ušteda energije.

Mali je naglasio da je Vlada Srbije veoma posvećena unapređenju energetske efikasnosti i jedan od ciljeva u toj oblasti jeste povećanje energetske efikasnosti u svim sektorima.

"Postoji veliki potencijal za uštedu energije i troškova u svim javnim objektima, a posebno u bolnicama koje imaju visoku i konstantnu potrošnju energije, jer rade 24 sata dnevno, neprekidno cele godine. To važi i za Vojnomedicinsku akademiju koja je jedna od najvećih bolnica u Evropi, izgrađena 1981. godine", napomenuo je ministar.

Poslanici pre razmatranja zakona postavljali su pitanja Vladi Srbije i državnim institucijama.

div id="adoceanrsvdcfhklggd">