Čitaj mi!

Skupština usvojila izmene Zakona o poreklu imovine, primena od 12. marta

Skupština Srbije usvojila je izmene Zakona o utvrđivanju porekla imovine, čija primena počinje 12. marta ove godine.

Ministar finansija Siniša Mali rekao je u načelnoj raspravi da je Srbija spremna za njegovu primenu i da će se prva na udaru naći, pre svega, ona lica kod kojih je najveća nesrazmera između zakonitih prihoda i rashoda.

Država je tim zakonom dobila delotvoran mehanizam da za svakog može da utvrdi da li se obogatio nezakonito.

Ko ne bude mogao da dokaže da je na zakonit način stekao imovinu ostaće bez tri četvrtine te vrednosti, a ako sud utvrdi da mu je imovina stečena krivičnim delom, biće mu oduzeto celokupno pribavljen imetak.

Po zakonu, na udaru će se naći oni u koje se posumnja da za najviše tri godine imaju za 150.000 evra veću imovinu od prijavljenih podataka.

Kada je reč o izmenama koje su poslanici usvojili, reč je o promenama termina.

Usvojena je izmena naziva izraza "nezakonito stečena imovina" u "imovina na koju se utvrđuje poseban porez", kako se ovaj izraz ne bi poistovećivao sa izrazom "imovina proistekla iz krivičnog dela".

Poslanici su glasanjem za izmene zakona prihvatili i dodavanje izraza "izdaci za privatne potrebe fizičkog lica", koji je definisan kao izdaci koje je fizičko lice imalo za privatne potrebe, a radi utvrđivanja porekla prihoda koje je steklo fizičko lice, a nije ih potrošilo na sticanje imovine.

Teret dokazivanja uvećanja imovine u odnosu na prijavljene prihode fizizckog lica je na Poreskoj upravi, a na fizičkom licu je teret dokazivanja da je na zakonit način steklo imovinu u delu u kome uvećanje njegove imovine nije u skladu sa prijavljenim prihodima.

Jedinice Poreske uprave utvrđivaće uvećanje imovine fizičkih lica na osnovu podataka kojima raspolaže i podataka koje prikupi od drugih organa i organizacija, pravnih ili fizičkih lica.

U okviru Poreske uprave, formiran je Sektor za poreklo imovine, koji će se baviti tim poslovima, a koji za početak broji oko 20 inspektora. Sistematizacijom je planirano da ih bude 60.

Ti inspektori trenutno prolaze i dodatne stručne obuke, u čemu Srbija ima pomoć i podršku Međunarodnog monetarnog fonda.

Usvojeni i zakoni važni za energetski sektor

Narodni poslanici su usvojili i dva zakona koja su važna za energetski sektor i povećanje energetske efikasnosti, jedan se odnosi na davanje državne garancije za izgradnju najsavremenijeg sistema za prenos električne energije, a drugim se omogućava izvođenje radova na povećanju energetske efikanosti zgrade VMA u Beogradu.

Zakon o davanju garancije Srbije u korist Nemačke razvojne banke "KFV", a po zaduženju Akcionarskog društva "Elektromreža Srbije", predviđa garanciju na iznos od 40 milona evra, a na ime obaveza iz Sporazuma o zajmu za sprovođenje Regionalnog programa za energetsku efikasnost u prenosnom sistemu.

Regionalni program za energetsku efikasnost u prenosnom sistemu osnovan je, kaže, radi obezbeđenja nacionalne energetske bezbednosti zemlje i zamene dotrajale mreže nižeg naponskog nivoa, sistemom većeg kapaciteta i višeg naponskog nivoa.

Ministar finansija Siniša Mali rekao je u načelnoj raspravi da projekat ima nacionalni i regionalni značaj, jer će omogućiti transnacionalni prenos energije na velikim rastojanjima uz minimalne gubitke, spajajući tržišta istočne i zapadne Evrope i garantujući sigurno i stabilno snabdevanje domaćih potrošača dovoljnim količinama kvalitetne električne energije.

Dodaje da se realizacijom projekta otvara mogućnost da elektroenergetski sistem Srbije iskoristi svoj geografski položaj i potencijal, odnosno da u bližoj budućnosti preuzme ulogu regionalnog lidera u oblasti elektroenergetike.

Poslanici su usvojili i Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između Srbije i Nemačke razvojne banke za projekat "Energetska efikasnost u zgradama javne namene i obnovljivi izvori energije u sektoru daljinskog grejanja - Ozelenjavanje javnog sektora".

"Vrednost sporazuma je 50 miliona evra, a novac će biti iskorišćeni za unapređenje sistema energetske efikanosti zgrade VMA u Beogradu", naveo je Mali.

Kako kaže, VMA odstupa od savremenih standarda energetske efikasnosti, i posle skoro četiri decenije rada, zgrada, tehničke instalacije i distributivni sistemi zahtevaju obnovu, odnosno treba izvršiti njihovo poboljšanje i određene građevinske intervencije kako bi se omogućila ušteda energije.

Potvrđeno više međunarodnih sporazuma

Poslanici su i izglasali Sporazum o prosvetnoj, kulturnoj i sportskoj saradnji između Srbije i Meksika, Sporazum o statusu između Srbije i EU o akcijama koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Srbiji, kao i Sporazum između Vlade Srbije i Severne Makedonije o saradnji u oblasti protiv borbe trgovine ljudima.

Sporazumi pomažu daljem boljem pozicioniranju kada je u pitanju spoljna politika Srbije i kada je u pitanju borba protiv kriminala, iregularnih migranata, ali i sprečavanje trgovine ljudi, rečeno je tokom rasprave.

div id="adoceanrsvdcfhklggd">