Квадратура круга- Скопска Црна Гора

Света Гора, тако су вековима на Балкану називали Скопску Црну Гору, у којој су у средњем веку Немањићи саградили 30 цркава и манастира Већина тих храмова очувана је до данашњих дана, а најстарији међу њима су манастир Светог Никите и манастир посвећен Светом Архангелу Михаилу, као и Црква Светог Спаса, која у свом крову крије још једну цркву, цркву Светог Николе коју су у време Османлија тајно саградили Срби.

Уз средњовековне храмове у Скопској Црној Гори формирана су и насеља која спадају међу најстарије насеобине у скопској котлини.

На просторима Скопске Црне Горе, Срби битишу већ осам векова. Данас је ова регија, која је са свих страна окружена Албанцима, једна од три регије са највећом концентрацијом Срба у Македонији.
Део Срба из Скопске Црне Горе у последње две деценије је, из економских разлога, променио своје презиме и из њега избрисао онај наставак ИЋ, али је ипак већина српског становништва у овој регији сачувала и свој идентитет и културу и језик и обичаје.

Аутор Бранко Станковић