Београдско благо- Графичка техника

Штампарске машине, репрокамере великог формата, словоливачке и словослагачке машине, опрема за различите штампарске процесе, део су богате збирке графичке технике Музеја науке и технике.

Она нас враћа у далеку прошлост, недовољно познату широј јавности. Занимљиво је да су Хатишерифом из 1830. године, Србији гарантована различита права, па и право на оснивање штампарије. Био је то један од захтева устаника свесних чињенице да држава која штампа књиге има велику моћ - и у образовању становништва, али и у области цензуре и контроле информација. Ово право је добијено па је Прва штампарија основана 1831. године. Првобитно се звала Прва књажеска, а затим Прва државна штампарија. Сав инвентар купљен је у Русији, о чему је књаз Милош Обреновић обавештен писмом које се чува у Архиву Србије.

Ауторка и уредница Невена Милић