Резервати природе, паркови за природу и људе-Горње Подунавље 1.ем.

Национални паркови и паркови природе, биће представљени у светлу тога како успоставити однос са оним најбољим што природа нуди.

Природа у Србији нуди огромно богатство тема и слика -од нетакнуте природе до проблема управљања тим добрима; од могућности коришћења, које се пружају људима и на тим подручјима и у градовима, до тога како те пределе од људи и сачувати.

Уредник: Бојан Главоњић