Професионалци: Проф. др Петар Костић - војни психолог

Завршио је Војну академију. Седам година је био командир пешадијског вода и чете. За то време ванредно је студирао психологију, дипломирао и магистрирао на Филозофском факултету у Београду. Докторирао је на Филозофском факултету у Сарајеву.

Био је војни психолог и професор на Војној академији у Београду, и професор психометрије на Филозофском факултету у Нишу. Био је начелник психолоске службе Генералштаба ВС. Радио је у Институту за стратегијска истраживања. Пуковник је у резерви. Објавио је више од 300 стручних и научних радова и написао више књига из области војне психологије и психометрије.

Аутор је књиге "Психолошка анатомија Голог отока". О методама психичког и физичког мучења заточеника на Голом отоку говори и књижевник, академик Драгослав Михаиловић.

Аутор емисије Драган Станојевић