На скривено те водим место-Златибор, Боса Росић

Готово читав живот посветила је проучавању и заштити српског духовног и материјалног наслеђа, пре свега у ужичком и златиборском крају.

Као прва манекенка "Сирогојна" прославила је џемпере сирогојнских плетиља широм света...

Рођена је у Бранешцима подно Златибора.

Дипломирани је етнолог.

Ауторка Витка Вујовић