ТВ фељтон, Београде добро јутро-Хотел Москва

Разговор са новинарима Лолом Димитријевићем и Светиславом Шумаревићем, снимљен у чувеној кафани Хотела Москва у Београду.

Уредниca Зора Кораћ, произведено 1976. године