Под напоном

Ово је документарни филм о леду и белим медведима, о нафти, плину нуклеарној енергији.

Обављана су истраживања широм света - од Арктика до Канаде - и показало се да обновљиви извори енергије нису увек најбоље решење.