Подводни свет: Поновно рађање из пепела

Обнављајући екосистеме помажемо да се умноже не само угрожене врсте, већ на тај начин чувамо и оне врсте које зависе од њих и њиховог опстанка.

Таквих примера је много и то у свим морима...