Српски јунаци средњег века: Јелена Балшић

Средњовековном епохом у свим аспектима доминирао је мушки пол. Утицај жена био је ограничен углавном на улогу жене улогу у породици. Чак и то није зависило од воље жене јер су бракови – посебно припадника владарских, племићких и других угледних породица – склапани готово искључиво из политичких или других интереса.

Јелена, Лазарева ћерка, својом личношћу, способностима и мудрошћу обележила је епоху у којој је живела. Била је средњовековна владарка и дипломата. Истовремено, велики допринос култури дала је и као књижевница. Јелена Балшић била је и покровитељка и заштитница монаха, једна од најплеменитијих жена српског средњег века. Оставила је веома дубок траг у историји целог Балкана. Сазнања и подаци о њеним поступцима, одлукама које је доносила и читавом њеном животу натерали су историчаре да преиспитају уобичајену представу о улози жене у средњем веку на овим просторима.