Добро је... добро је знати: Болничке инфекције, 2. део

Прошло је више од 50 година од почетка масовне примене антибиотика, па се развој резистенције бактерија на антибиотике може сматрати очекиваним. Када се има у виду да се број бактерија дуплира за само 20 минута, тек тада постаје јасно колико су могућности за развој резистенције велике.

Извештај СЗО из 2014. године говори о растућој претњи микробне резистенције по глобално јавно здравље, као и о потреби преузимања адекватних мера. У извештају је издвојено 18 микроорганизама који представљају претњу за јавно здравље. Микроорганизми су разврстани у три категорије према степену опасности коју изазивају: ургентно, озбиљно и забрињавајуће...