Шта су све технологије урадиле за нас: Аналитичка хемија

Аналитичка хемија се бави анализом различитих материјала, а циљ је добити податке о њиховој структури и хемијском саставу.

Постоји велики број техника којима се одвајају, детектују или мере хемијски састојци - сепарација, титрација, анализа супстанције инструментима, помоћу спектроскопије, нуклеарне магнетне резонанце, итд. Посебно су занимљиве анализе концентрације протеина, метала, као и метаболичких процеса.

Подаци који се добијају у аналитичкој хемији користе се у фундаменталним наукама попут физике и биологије, али и у политици, као и у доказима који се тичу форензичких, археолошких и геолошких испитивања.