Тврђаве на Дунаву: Смедеревска тврђава

После Бача, Петроварадина и Београда посетили смо и смедеревску тврђаву. Наставили смо да пловимо Дунавом од Београда, прошли смо поред ушћа Тамиша у Дунав, Панчева, Винче и Гроцке, и пристали у Смедереву, где смо се упознали са необичним местима, личностима и догађајима који су у вези са тамошњом тврђавом и њеним градитељима Бранковићима.

Забележили смо и приче о Вили Обреновић, смедеревском пристаништу, бродомоделару Златку Пајићу, ковачу мачева Жељку Пантићу и митолошком бићу Кемзи, које се, како тврде смедеревски рибари, појављује на ушћу Језаве у Дунав.