Технологије и ми: Еколошки инжењеринг и управљање отпадом, 2. део

Како да се употребом већ постојећих енергената смањи загађивање околине? У којој мери и где могу да се користе чисти, еколошки, алтернативни енергенти? Како се заштитити од зрачења и буке? На који начин складиштити отпад?

Екологија је услов за опстанак цивилизације. Зато је управљање отпадом за данашње друштво стратешки важна одредница, а задатак енергетике је да на прихватљив начин обезбеди услове за развој.