RTS Drama: Programska šema - sreda, 15. dec 2021

06:00
Moja generacija Z, 23. i 24. spojene ,r.
12
06:47
Biser Bojane, 2-4 ,r.
12
07:32
Vojna akademija, 30. ep. ,r.
12
08:23
Radio Mileva, 17-25 ,r.
12
09:03
Moj lični pečat – Goranka Matić ,r.
09:07
Slepi putnik na brodu ludaka, 1. deo ,r.
12
10:00
Moj lični pečat – Mihajlo Mitrović ,r.
10:03
Teatrologike – Jan Fabr ,r.
10:36
Šumanović, komedija umetnika, TV dr ,r.
12:00
Moja generacija Z, 23. i 24. spojene ,r.
12
12:47
Biser Bojane, 2-4 ,r.
12
13:32
Vojna akademija, 30. ep. ,r.
12
14:23
Radio Mileva, 17-25 ,r.
12
15:03
Moj lični pečat – Goranka Matić ,r.
15:07
Slepi putnik na brodu ludaka, 1. deo ,r.
12
16:00
Moj lični pečat – Mihajlo Mitrović ,r.
16:03
Teatrologike – Jan Fabr ,r.
16:36
Šumanović, komedija umetnika, TV dr ,r.
21:05
Moj lični pečat – Dušan Kovačević
00:00
Moja generacija Z, 25. i 26. spojene ,r.
12
00:48
Biser Bojane, 3-4 ,r.
12
01:31
Vojna akademija, 31. ep. ,r.
12
02:24
Radio Mileva, 18-25 ,r.
12
03:05
Moj lični pečat – Dušan Kovačević ,r.
03:09
Slepi putnik na brodu ludaka, 2. deo ,r.
12
04:10
Teatrologike – Igor Samobor ,r.
04:41
Video jela zelen bor, TV film ,r.