Kupka – pionir apstraktne umetnosti

Delo umetnika koji je izložio prvu apstraktnu sliku zasenili su drugi pioniri apstrakcije kao što su Kandinski, Maljevič i Mondrijan. Kupku treba vratiti na pravo mesto – mesto jednog od najznačajnijih modernih slikara.

Samosvojno i radikalno odbijanje da bude deo umetničkog tržišta udaljilo ga je od njegovih savremenika, pripadnika futurizma, fovizma, orfizma i kubizma. Međutim, usamljenost i izolovanost nisu ga udaljili od pozicije jednog od najznačjnijih umetnika tog vremena.

Nadahnuće i strast je osim u slikarstvu nalazio u filozofiji, religiji, muzici, biologiji, fizici, okultnim naukama, a njegov cilj je bio transponovati u slikarstvo jezik univerzuma.

Repriza, 25. maj u  00:05