Pravo na sutra-Orahovac Velika Hoča, in vino veritas

U dane poznog leta i rane jeseni, u orahovačko vinogorje nekada je izlazilo na hiljade berača. Od izlaska sunca do kasnog popodneva čula se pesma i čuvala tradicija duga vekovima. U vreme socijalističke Jugoslavije ovdašnji kombinat "Orvin" je gazdovao na nekoliko stotina hektara vinograda. A, danas?

Danas je u vlasništvu Srba iz ovoga kraja opstalo svega pedesetak hektara zasada pod vinovom lozom, a i njih je iz dana u dan sve manje. Održavaju se uglavnom vinogradi u blizini kuća, oni udaljeniji su ili uzurpirani ili uništeni ili zbog nebezbednosti zapušteni i neupotrebljivi.

Sve češće su i predmet kupoprodaje sa lokalnim Albancima.
Svaki put kada u Orahovac dođemo, ulice su sve praznije u delu grada gde sada žive Srbi. Zbili su redove u gornjoj mahali, u blizini crkve.

Ako je u vinu istina, ova orahovačka i hočanska je bremenita tegobom i teskobom.

Urednica Tatjana Manojlović, reditelj Bojan Vorkapić